Schriften

Allan Pettersson: Schriften (Auswahl)

Samhället och musiken, in: Aftontidningen (10. Juli 1951), S. 3–4.

Att fiska toner, in: Röster i radio 19 (1952), Heft 15, S. 8.

Dissonance douleur, in: Musique contemporaine. Revue internationale, 1952, Heft 4–6, S. 235–236.

Den konstnärliga lögnen, in: Musiklivet 28 (1955), Heft 2, S. 26–27.

Allan Pettersson: Konsert nr 3 för stråkorkester, in: Nutida musik 1 (1958), Heft 5, S. 14–16.

Anteckningar, in: Nutida musik 4 (1960/61), Heft 4, S. 19.

Identifikation med det oansenliga (Brief an Leif Aare), in: Nutida musik 12 (1968/69), Heft 2, S. 55–56.

Allan Pettersson. Marginalanteckningar till tionde symfonin, in: Aftonbladet (13. Januar 1974), S. 4.

»Jag förbjuder Filharmonikerna spela mina verk«, in: Dagens Nyheter (7. Juni 1975), S. 9.

Vox humana, abgedruckt bei Leif Aare, Människans röst i det onda samhället, in: Nutida musik 19 (1975/76), Heft 3, S. 32.

Tjugofyra barfotasånger och andra dikter, Stockholm 1976; in deutscher Übersetzung (Annika Krummacher) in: Allan Pettersson Jahrbuch 1997, Hamburg 1998, S. 58–125.